');">
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Searchterm

MISSION ECO & CARE

1. Η αποστολή μας
Υπευθυνότητα:

Στη Melitta η ενσυνείδητη εμπειρία απόλαυσης του καφέ που προσφέρουμε  συνδέεται στενά με την εταιρική φιλοσοφία περί βιωσιμότητας. Αυτό περιλαμβάνει μια συνεχή και σταθερή ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών τομέων ενδιαφέροντός μας, με σκοπό τη διασφάλιση της μακροχρόνιας επιτυχίας της εταιρείας μας, καθώς και την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος

Βιωσιμότητα:
Είμαστε προσανατολισμένοι στο μοντέλο μιας βιώσιμης εταιρικής πολιτικής. Αυτό έχει ως στόχο την κάλυψη των αναγκών της σημερινής γενιάς χωρίς όμως να περιορίζουμε τη δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να καλύψουν και τις δικές τους ανάγκες.

Βιωσιμότητα σε καθημερινή βάση:
Τελειοποιούμε τα προϊόντα μας μέσω διαδικασιών διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσης., ενώ προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά τις εκπομπές CO2 στις συσκευές μας. Με τα προϊόντα μας ο κάθε καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στη βιωσιμότητα σε καθημερινή βάση. 

Ο στόχος:
Όλα τα υπάρχοντα ηλεκτρικά προϊόντα Melitta έχουν περάσει από έλεγχο ανάλυσης κύκλου ζωής. Αυτή η ανάλυση επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας απέναντι στις τεχνολογικές ανάγκες στην αγορά.

2. Η συμβολή μας
Η ετικέτα:
Έχουμε δημιουργήσει μια ετικέτα, η οποία βοηθάει τους καταναλωτές να επιλέξουν μια συσκευή που να εγγυάται την ενσυνείδητη απόλαυση. Η ετικέτα αυτή χρησιμοποιεί ένα σύστημα αξιών που έχουμε αναπτύξει εμείς.

Το σύστημα αξιών:
Σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης για τα προϊόντα μας, το οποίο λαμβάνει υπόψη πέρα από αντικειμενικά μετρήσιμους παράγοντες και κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

Διαφάνεια:
Μετά την κατηγοριοποίηση όλων των σχετικών παραγόντων στο σύστημα αξιών, τα προϊόντα θα βαθμολογούνται βάσει ενός συστήματος αξιολόγησης με αστέρια. Η αξιολόγηση θα δημοσιευτεί στην ετικέτα για όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα της Melitta. Ανεξάρτητα από το αν το προϊόν έχει ένα ή πέντε αστέρια. 

Έλεγχος:
Η βάση αυτής της μεθόδου αξιολόγησης αναπτύχθηκε από μια ανεξάρτητη εταιρεία, η οποία μας παρέχει συμβουλές σχετικά με το θέμα της βιωσιμότητας. 

Κίνητρο:

Στόχος μας στη Melitta είναι να κάνουμε τα προϊόντα μας βιώσιμα και ως εκ τούτου πιο φιλικά για το κλίμα και το περιβάλλον. Για εμάς, η τρέχουσα κατάσταση αποτελεί πάνα ένα ακόμα βήμα προς την επόμενη βελτίωση.

3. Τα κριτήρια: (διαχωρισμός βάσει του κύκλου ζωής του προϊόντος)

α) Παραγωγή:

Πόροι - Προϊόν (στάθμιση: 20%):
Όσο πιο φιλικοί προς το περιβάλλον είναι οι πόροι που χρησιμοποιούμε και όσο λιγότερες επιβαρύνσεις φέρουν τα προϊόντα τόσο καλύτερη είναι η αξιολόγηση.

Πόροι - Παραγωγή (στάθμιση: 25%)
Εδώ, για παράδειγμα, υπολογίζεται η ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή ενός προϊόντος. Ο στόχος αυτής της κατηγορίας είναι η συνεχής βελτίωση των μεθόδων παραγωγής σχετικά με τη χρήση των πόρων.

Συσκευασία (στάθμιση: 25%)
Αυτή η κατηγορία αφορά στον υπολογισμό της αποδοτικότητας του βάρους της συσκευασίας και των χρησιμοποιημένων προϊόντων.

Κοινωνικά χαρακτηριστικά (στάθμιση: 30%)
Η ένταξη των κοινωνικών δεικτών, όπως οι συνθήκες εργασίας στους προμηθευτές μας, είναι αυτό που κάνει το σύστημα αξιών της Melitta τόσο εξαιρετικό.

β) Χρήση:

Αποδοτικότητα ενέργειας (στάθμιση: 45%)
Η αποδοτικότητα ενέργειας είναι στο επίκεντρο κατά τη φάση χρήσης του προϊόντος  Εδώ υπολογίζονται οι δείκτες, όπως η κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, τα χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας και η ορατότητα των σημειώσεων για τον καταναλωτή σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ασφάλεια προϊόντων (στάθμιση: 35%)

Η ασφάλεια των προϊόντων περιλαμβάνει παράγοντες, όπως η νομοθεσία για τα τρόφιμα, η πιστοποίηση (π.χ. ISO 9001) και οι περιορισμοί υλικών (π.χ. REACH).

Διάρκεια ζωής (στάθμιση: 20%)

Η διάρκεια ζωής σχετίζεται με τη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει η Melitta για το προϊόν, καθώς και με τις πληροφορίες υποστήριξης και συντήρησης. Όσο πιο εύκολο είναι να τις κατανοήσει κάποιος τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ζωής που μπορεί να αναμένεται από το προϊόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

γ) Λήξη διάρκειας ζωής:(Στάθμιση προϊόντος: 70%, στάθμιση συσκευασίας: 30%)
Αυτοί οι δείκτες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την περίοδο της διάρκειας ζωής και περιλαμβάνουν , για παράδειγμα, την ανακυκλωσιμότητα και την απόρριψη. Οι μεμονωμένες αξιολογήσεις βασίζονται σε επιστημονικά καταγεγραμμένες αναλύσεις κύκλου ζωής.

4. Η αξιολόγησή μας

Τα προϊόντα μπορούν να βαθμολογηθούν με πέντε αστέρια το περισσότερο. Η αναφορά για την αξιολόγηση είναι ένα πλασματικό ιδανικό προϊόν που καθορίζεται από εμάς. Αυτό το πλασματικό προϊόν είναι ο συνδυασμός των καλύτερων τεχνικών εξαρτημάτων και λύσεων λογισμικού, που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στην αγορά για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για το προϊόν μας θα αξιολογηθούν συγκριτικά με αυτό το πλασματικό ιδανικό προϊόν.

Επιπλέον, για την εκχώριση της ετικέτας της Melitta θα συμπεριληφθούν κοινωνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στους προμηθευτές μας. Αυτή η προσέγγιση είναι καινούργια και είναι αυτή που κάνει την ετικέτα της Melitta τόσο ξεχωριστή. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν δίκαιες συνθήκες εργασίας και ίσες αμοιβές.

Μπορείτε να βρείτε τις αξιολογήσεις  για τις μηχανές μας εδώ:

Πλήρως αυτόματοι παρασκευαστές καφέ
Παρασκευαστές καφέ φίλτρου


5. Η υπόσχεσή μαςΈχουμε ήδη καταφέρει πολλά για μια πιο βιώσιμη εξέλιξη όλων μας των προϊόντων. Βρισκόμαστε όμως σε μια μακρόχρονη διαδικασία, στόχος της οποίας είναι η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων μας βάσει ακόμα περισσότερων παραγόντων και συνεχώς βελτιωμένων δεδομένων. Ως εκ τούτου, εμείς στη Melitta δεσμευόμαστε να ελέγχουμε τους δείκτες στο σύστημα αξιολόγησης κάθε δύο χρόνια, να προσαρμοζόμαστε στις νέες προκλήσεις και να τις επεκτείνουμε τακτικά.